Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Wijziging(en)

We hebben altijd pootaardappelen en suikerbieten geteeld, zo heeft de veeteelt altijd in dienst van de akkerbouw gestaan en andersom.
Heel groot voordeel is de vruchtbaarheid van de grond, het is hier lichte zavelgrond.

ploegen bietenlandToch blijft in dit systeem de bodemvruchtbaarheid prima op peil.

inslag aardappelenWe hebben gewoon bovengemiddelde opbrengsten aan aardappelen en bieten en aan droge stof opbrengsten van grasland en mais.