Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Wijziging(en)

In 2019 hebben in totaal 89,88 ha in gebruik verdeeld over 20 percelen.

perceelsnummers

gewas oppervlakte
(ha)
aantal
percelen 
grasland tijdelijk 22,33 4
blijvend 26,38 7
natuurland 3,56 3
snijmais 10,20 2
pootaardappelen 19,59 3
suiker-/voederbieten 5,32 / 2,5 1
TOTAAL  89,88 20

Bij Korevaar: perceel 8 en 9. Bij Bakker: perceel 11.

Informatie per perceel. Gegevens afkomstig van de website Boer&Bunder. Hier wordt informatie uit verschillende open database bestanden (o.a. de Basisregistratie Gewaspercelen van het Ministerie EZ/RVObijeen gebracht en toegankelijk gemaakt.

perceel
#
hoogtekaart grondsoort oppervlakte
(ha)
gewasrotatie gewas 2019
1 perceel 01 hoogte perceel 01 grond 6,46 perceel 01 rotatie grasland
grasland, tijdelijk
grafiek info
2 perceel 02 hoogte perceel 02 grond  5,05 perceel 02 rotatie

grasland
grasland, tijdelijk

grafiek info
3 perceel 03 hoogte perceel 03 grond 5,91 perceel 03 rotatie aardappel
pootaardappelen
grafiek info
4
perceel 03 hoogte perceel 03 grond 7,82 perceel 04 rotatie suikerbietenvoederbieten
suiker-/voerbieten
grafiek info
5 perceel 05 hoogte perceel 05 grond 5,67 perceel 05 rotatie aardappel
pootaardappelen
grafiek info
6 perceel 06 hoogte perceel 06 grond 8,01 perceel 06 rotatie

aardappelpootaardappelen

grafiek info
7 perceel 07 hoogte perceel 07 grond 1,76 perceel 07 rotatie grasland
grasland, blijvend
grafiek info
8 perceel 08 hoogte perceel 08 grond 5,20 perceel 07 rotatie grasland
grasland, tijdelijk
grafiek info
9 perceel 09 hoogte perceel 09 grond 5,62  perceel 07 rotatie grasland
grasland, tijdelijk
grafiek info
10 perceel 11 hoogte perceel 11 grond 5,69 perceel 11 rotatie snijmais
snijmais
grafiek info
11 perceel 12 hoogte perceel 12 grond 4,51 perceel 12 rotatie snijmais
snijmais
grafiek info
12 perceel 13 hoogte perceel 13 grond 7,38 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
13 perceel 14 hoogte perceel 14 grond 1,03 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
14 perceel 15 hoogte perceel 15 grond 2,07 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
15 perceel 16 hoogte perceel 16 grond 3,28 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
16 perceel 17 hoogte perceel 17 grond 3,61 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
17 perceel 18 hoogte perceel 18 grond 1,11 perceel 07 rotatie graslandnatuurland
grafiek info
18 perceel 19 hoogte perceel 19 grond 7,25 perceel 07 rotatie graslandgrasland, blijvend
grafiek info
19 perceel 20 hoogte perceel 20 grond 0,31 perceel 07 rotatie graslandnatuurland
grafiek info
20 perceel 21 hoogte perceel 21 grond 2,14 perceel 07 rotatie graslandnatuurland
grafiek info