Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Wijziging(en)

Effectieve en energie-efficiënte mestscheiding

De GEA Dairy Farming XScrew is ontworpen voor de scheiding van vaste en vloeibare delen van koemest met een drogestof gehalte van 25-30%.

Door scheiding wordt het mestvolume gereduceerd en ontstaat een hoogwaardig materiaal dat gebruik kan worden als strooimateriaal voor ligboxen (Green Bedding).

  • volumereductie 15-30 %
  • restmateriaal met hoogwaardige mineralen
  • reductie van opslag- en transportkosten
  • reductie van strooiselkosten in vergelijk tot stro/strohaksel
  • zeer comfortabel voor koeien
  • uitsluitend bedrijfseigenbacteriën in ligboxen

De vloeibare fractie wordt gebruikt voor bemesting van het grasland, de vaste fractie als strooimateriaal in de ligboxen en voor bemesting van de akkerbouwgewassen. De gedroogde mest wordt ook verkocht aan derden (o.a. partikulieren).

gedroogte mest

mestafscheider detail

detail mestscheider