Van harte welkom op onze website.

Maart roert zijn ijzige staart

In de 1e week van maart werden we overvallen door vorst met een ijzige wind, waardoor er veel last werd ondervonden in menig stal/huis en daar buiten. Door op de oostkant van de ligboxenstal met een wand van houten kisten de wind tegen te houden hebben we de stal enigszins vrij van vorst weten te houden. Het geïsoleerde dak is in de zomer, maar ook in de winter een uitkomst.

temp De Kooy 2018

Toen alle sloten weer ontdooid waren kwam er half maart weer een vorst front over ons heen en waren we weer genoodzaakt een wand van kisten op te bouwen. Het voorjaar is dit jaar nog ver te zoeken.

Op 3 maart heeft onze Tine 27 haar 100.000e kg melk geproduceerd. Ze is een sterke koe, geboren uit Tine 23 (eveneens een 100.000 kg koe) en Delta Vito. Een goede match dus! Delta Vito is op ons bedrijf geboren en ingezet als dekstier. De 6 wekelijkse MPR controle werd uitgevoerd door monsternemer Dirk van der Gracht uit Lutjewinkel.

Tine 27 Tina27 100000kg oorkonde Tina27 100000kg

Op 7 maart hebben we weer deelgenomen aan de Wintershow in Middenmeer. Daar werden we met de veeteeltstudieclub Lutjewinkel weer 1e, een prolongatie van de titel. Algemeen kampioen werd de koe van Lisa Kat.

wintershow middenmeerl 2018 44

De Paasvee te Schagen werd op woensdag de 21e gehouden onder zonnige en koude omstandigheden. Het was weer een gezellige dag en een weerzien van vele vrienden en kennissen.

Deze week (20 t/m 23 maart) waren Dirkjan en Daphne op studiereis naar Italië met Ingenieursbureau Heemskerk, een bedrijf dat ons ondersteund bij de fokkerij.

reis Dirkjan naar Po

Tijdens deze studiereis hebben we 5 bedrijven, die aan de top van de productie van Italië zitten, bezocht. Deze bedrijven bevonden zich allemaal boven of vlak bij de rivier de Po, op de zogenaamde Po-vlakte. De grond is hier erg vruchtbaar en door het droge klimaat kunnen ze daar super ruwvoer voor hun koeien winnen. Door het droge en warme klimaat moeten de gewassen wel beregend en de koeien met ventilatoren  gekoeld worden. Het was prachtig om te zien hoe goed ze daar voeren en hoe goed ze daar met genetica van de koeien omgaan om maar een zo hoog mogelijke productie te behalen.

studiereis Po 01 studiereis Po 03 studiereis Po 04 studiereis Po 02

De afzet van gedroogde mest is van start gegaan. In menig tuintje zal dit voorjaar weer gezaaid en geoogst worden.

gedroogde koemest 1

De pootaardappelen staan klaar voor een nieuw seizoen. Ze zijn behandeld tegen zilverschurft. Dat is een bewaringsziekte die optreed vlak na het rooien van de aardappels, doordat de aardappels dan nog vochtig zijn en de schurft zich dan heel snel kan vermenigvuldigen. Door de zilverschurft verliezen de aardappelen later in de bewaring hun mooie schil. De mooie glad gele huid verandert in een verschrompelde grijzige huid. Het ene ras is daar overigens wel gevoeliger voor dan het andere. De rassen die voor december al weg zijn hebben er ook geen last van, omdat het wel een aantal maanden kan duren voordat de aardappel is aangetast. Om dit alles te voorkomen behandelen we de moederknollen, die we (hopelijk) komende maand gaan planten. Op de machine rollen de aardappelen en met een spuitje erboven wordt het middel egaal op de aardappelen aangebracht. Het middel dat we gebruiken is Moncereen Pro. De gedachten hierachter is: schone moederknollen de grond in, is in het najaar schone aardappelen de grond uit.

Deze maand hebben we weer verschillende bijeenkomsten bijgewoond, onder andere een bijeenkomst georganiseerd door LTO Noord. Daar was Erben Wennemars de gespreksleider. Sprekers waren dhr. de Lugt (voorzitter van Cosun), dhr. Winnekind van FrieslandCampina, dhr. Jorritsma van de AB bedrijfsverzorging en twee genomineerde agrarisch ondernemers 2018, dhr. Biesheuvel van de verse knoflook en dhr. Witte van de kaasboerderij en schapenhouderij.

Ook een informatiemiddag over de KringloopWijzer georganiseerd door het Veeteeltkundig Ingenieursbureau. Met de KringloopWijzer kunnen voor een specifiek bedrijf de mineralenkringlopen eenvoudig in beeld gebracht worden. Door het gebruik van de KringloopWijzer krijgt de boer meer inzicht in de benutting van mineralen op zijn bedrijf. Uit de kringlopen volgen behaalde kringloopscores, zoals excreties en/of overschotten van stikstof en fosfaat en de benutting van mineralen en ammoniak. Het doel van deze bijeenkomst was de cijfers te analyseren en te vertalen naar jouw bedrijf. Heel leerzaam en nuttig voor de toekomst, aangezien iedere melkfabriek het verplicht heeft gesteld en je beter inzicht krijgt in de aanvoer en afvoer van alle producten op je bedrijf.