Van harte welkom op onze website.

Zon maakt overuren in mei

Wat bijzonder dat wij in dit land met een zeeklimaat zo heerlijk onze landwerkzaamheden kunnen doen. In de maand mei 2018 was er sprake van ruim 80 zonuren (34%) meer dan het langjarig gemiddelde (1981 tot 2010 gemiddeld 235 zonuren). De gemiddelde maandtemperatuur was met ruim 15o C bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde.

uren zon mei 2018 gem temp mei 2018

De eerste week van mei stond in het teken van ruwvoerwinning. Wel 50 hectare grasland gemaaid, geschud en onder geweldige weersomstandigheden gekuild. Daarna direct de mest er weer op, zodat de bodemvruchtbaarheid op pijl blijft. De wel bekende kringloop.

eerste snee maaien eerste snee schudden gras oprapen zout erover kuil afdekken
op 3 mei 1e snee gemaaid, op 9 mei alle 50 hectare in de kuil

Nadat we de 1e snee hadden geoogst is de weidegang is weer gestart. Op 15 mei gingen de dames voor het eerst dit seizoen naar buiten. Wat waren ze weer blij. De koeien gaan op extreem warme dagen 's nachts naar buiten, anders overdag. Ze houden niet van felle zon en warmte.

dames naar buiten

De mais (ras: LG Asgaard) is gezaaid, kunstmest op het aardappelland en de aardappelen geplant. Eén week na het planten zijn de bedden waarin ze staan aangefreesd. Dit alles zonder 1 druppel regen. De regen van afgelopen week was dan ook zeer welkom. De gewassen schieten de grond uit. Dit in tegenstelling tot in het oosten en zuiden van het land, waar regelmatig onweer- en hagelbuien overkomen, die de gewassen blank zetten. Het IJsselmeer heeft gelukkig flink wat narigheid tegengehouden. Boven het IJsselmeer loste de buien vaak op.

suikerbieten 2 snijmais LG Asgaard aardappelen komen op
suikerbieten snijmais aardappelen 

Onze veestapel is uitgebreid met 2 aangekochte keuringskoeien (Marijtje en Aukje) van veehouder Bakker uit Nieuwe Niedorp, die ermee gestopt is. Ze komen uit een zuidhollandse stal, stonden daar op stand met de koppen naar elkaar. Wel even wennen voor ze, want in onze ligboxenstal lopen ze los en moeten ze zelf het voer ophalen. Gelukkig passen ze zich uitstekend aan.

Aangezien ook wij moeten voldoen aan de fosfaatrechten zijn er afgelopen jaar 35 koeien afgevoerd. Doordat we met eigen aanfok (wat aanzienlijk meer tijd vraagt) meer koeien wilden gaan melken en we het belangrijk vonden om grondgebonden te zijn (teelt van eigen ruwvoer en afzet van mest op eigen land), hadden we op 2 juli 2015 (de peildatum) helaas minder koeien. Dat wordt nu dus sparen voor fosfaatrechten om onze stal vol te krijgen.

In de wetgeving verandert continue iets en het blijft voor ons steeds zoeken naar de mogelijkheden en proberen positief te blijven.