Van harte welkom op onze website.

Veel werkzaamheden de afgelopen weken

De afgelopen tijd april/begin mei kwam alles tegelijk, de natuur werkt niet met de kalender. Door het zachte najaar en een voorjaar wat gepaard ging met mooi weer is de grasmat explosief gegroeid en was de opbrengst gigantisch, maar op moment van oogsten was de temperatuur dermate gedaald, zodat het gras vrij vochtig is ingekuild. Op 19, 21 en 23 april hebben we 14 ha grasgemaaid. Dit is op 23 april, de dag dat onze Canadese stagiaire Suzanne arriveerde, aan de kuil gebracht.

schudden 1e snee 2019 kuilen 23042019 1 kuilen 23042019 2 Suzanne op de kuil
schudden inkuilen 1e snee Suzanne op de kuil

Op 28 april is er weer 36 ha gemaaid en geschud. Het was koud en het wilde maar niet drogen. Op 1 mei kon het aan de kuil gebracht worden. Zoveel gras dat het in twee kuilen moest.

kuilen 01052019 kuilen 01052019 1 kuilen 01052019 2 hoge kuil 01052019
Wat een gras!

Gelukkig viel er af en toe ook een buitje, goed voor de aardappelen.Tijdens de grasoogst is ook de mais gezaaid en zijn de aardappelen geplant. Dit ging heel voorspoedig. Altijd weer spannend hoe dit groeiseizoen gaat verlopen. Ook is er mest uitgereden.

bunkerhard pootgoed klaarmaken 2 pootgoed klaarmaken 1 aardappelen planten 2019
bunkerharde kluiten
op het maisland
laden van de kiepers met pootgoed planten van de
pootaardappelen 
koffietijd etenstijd
 koffietijd  etenstijd achter in het land

Nadat het gras is ingekuild zijn de koeien weer naar buiten overdag, altijd weer mooi om te zien hoe blij de dames zijn als zij naar buiten gaan, maar ze willen in de namiddag ook weer graag naar de stal om gemolken te worden.

melk productie

De dames lekker weer buiten, melk produceren.