Van harte welkom op onze website.

Stormachtig najaar

De afgelopen maanden verliepen stormachtig, niet alleen door wind en regen, maar door de vele randzaken.

Na de fosfaatrechten, de zoveelste ingevoerde heffing, kregen we te maken met het stikstof probleem. Ontstaan doordat er een aantal meetplekken overgoten waren met stikstof. Het probleem is de afgelopen jaren ontstaan doordat er geen ministerie van Landbouw was en doordat de landbouworganisaties werden buitengesloten bij gesprekken en het nemen van besluiten. De normen zijn door papieren tijgers (hoogopgeleiden die totaal geen praktijkervaring hebben) tot abnormale hoogte omhoog geschroefd. Door de jaren heen is er veel gebeurd mede door vele innovatieve verbeteringen in de landbouw. Dit heeft veel kosten met zich meegebracht, waarvoor de agrariërs nooit zijn gecompenseerd. NU is de maat vol. Heel indrukwekkende demonstraties hebben er toe geleid dat de agrarische wereld weer aan tafel zit bij de gesprekken. We hopen dat we weer een stem hebben in de politiek en dat er naar de boeren, vissers, zorg, bouw en onderwijs wordt geluisterd.

onderweg aankomst Malieveld drukte op Malieveld
1 oktober, velen boeren, inclusief Dirkjan, demonstreren op het Malieveld

Na de droge zomer viel het water met bakken uit de hemel, alle dagen weer, tussen de buien door is er gedemonstreerd met diezelfde trekker waar ook mee geoogst is.

neerslag sep 2019 afw neerslag sep 2019 neerslag okt 2019

Begin september zijn we 6 dagen naar Oostenrijk geweest met een georganiseerde "Fleckvee reis". Prachtige omgeving, KI stallen met beulen van stieren bezocht. Mooie bedrijven die de alm beheren en prachtig hooi oogsten, maar die het ook moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, doordat er veel grootgrondbezitters land kopen.

Krimmler watervallen showstal Oostenrijk showstal Oostenrijk

We zijn 9 september begonnen met aardappelen rooien en de laatste zijn pas 25 oktober gerooid. Alle dagen regen, het was ploeteren om te oogsten, voor ons allemaal. Maar het is weer gelukt. Buren en vrienden hielpen mee, vele handen maken licht werk. De aardappelen liggen in de schuur te drogen en wachten om gesorteerd en over de gehele wereld vervoerd te worden.

inbrengen aardappelen aardappelen in opslag piepers bieten melk

De suikerbieten zijn 18 september geoogst en zijn nu al verwerkt tot suiker. De voederbieten zijn gedeeltelijk gerooid. Een waardevolle aanvulling op het rantsoen waar de koeien dagelijks van genieten. Op 29 september zijn de pinken naar binnen gehaald. De snijmaïs is onder moeilijke omstandigheden gehakseld. Het land ligt alweer geploegd en ingezaaid klaar voor het volgende seizoen.

pinken binnenhalen mais hakselen 2019 pulp op mais
ploegen 1 ploegen 2 gras inzaaien

Op 7 oktober heeft de "Piet Oud Club" uit Winkel, een groep vrienden op leeftijd die in vervlogen tijd trouwe bezoekers waren van café/danszaal Piet Oud te Winkel, een rondleiding gekregen op ons bedrijf.

rondleiding Piet Oud Club

Op 21 oktober is er nog 12 hectare gras gemaaid. Doordat de weersvooruitzichten slecht waren, hebben we er voor gekozen om er droge grasbalen van te laten maken door Grasdrogerij Hartog.

laatste snee maaien Hartog brengt balen