Van harte welkom op onze website.

aPRIL


onze koeien

kalfje 1 maand oud jongvee 7 maanden koeien in stal 04042020
kalfje 1 maand oud jongvee 7 maanden koeien tevreden in de stal (4 april 2020)
100.000 kg koe toekomstige dekstier
Bleske 368, "100.000 kg koe" toekomstige dekstier
(Belgische Blauwe x Holstein)

Laatste bemesting & zaai- en pootmaand

Begin april hebben we de laatste natuurlijke mest over het bouwland uitgereden voordat het land ingezaaid gaat worden.
We hebben 40 m3 per ha uitgereden over het suikerbietenland en 80 m3 over het maïsland. Omdat dit allemaal dicht bij huis was, konden we dit doen met de sleepslang (systeem waarbij de mest wordt getransporteerd door een slang vanaf een pomp, die bij de stal staat naar de bemester, die in het land rijdt).

bietenland sleepslang kippen naar buiten Pasen 2020

Bietenland

Nadat het land bemest was (40 m3 drijfmest + 400 kg KAS) zijn we het bietenland klaar gaan maken. Het is belangrijk dat het land mooi fijn neergelegd wordt zonder al te veel kluiten, zodat het zaadjes mooi kunnen kiemen. We kwamen er toen achter dat de grond door de vele regen afgelopen winter en het harde drogen door de schrale oostenwind, bunkerhard was geworden. Het was dus een enorme uitdaging het land fijn te krijgen. Het kostte ons en vooral de machines veel moeite en tijd, maar het is gelukt. Alles zit er weer in.

veel stof en herrie grondbewerking voor planten de laatste gang

Aardappelen poten

Bij het aardappelenland was het eigenlijk precies hetzelfde als bij het bietenland. De grond was bunkerhard en we moesten er meerdere keren langzaam over heen om het fijn genoeg te krijgen. Dit kostte ons veel tijd en gasolie. Er ging hierdoor ook wel eens wat stuk aan de machines.
Tijdens het poten van de aardappelen geven we een bemesting. Daardoor hoeven we niet van te voren over het land te rijden. Een ander voordeel is dat de meststoffen zo dichtbij de aardappelen komt te liggen waardoor we minder meststoffen nodig zijn. Tijdens het poten geven we voornamelijk fosfaat. Dit heeft de aardappel nodig om zijn wortelstelsel te ontwikkelen.

aardappelen planten mais zaaien aardappelen poten poter kiemt ritnaald de mais kiemt

MAisland

Het maisland is begin april bemest en vlak na het aardappelen poten is het land klaar gemaakt en ingezaaid. Ondertussen was de grond al zo uitgedroogd dat we het zaad diep weg moesten stoppen om het in de vochtige grond te krijgen. Lukt dat niet, dan zal het zaad niet kiemen. Het was dit jaar een hele uitdaging.

slootkanten maaien kopeind vlakken diesel tanken

Aardappelruggen opFrezen

Toen eenmaal alles gezaaid en gepoot was zijn we direct de aardappelruggen gaan opfrezen. Dit doen we om het vocht vast te houden in de rug. Ook maakt het de rug groter, waardoor de rug meer warmte vast houdt en er meer aardappelen in de rug passen zonder dat ze groen worden. Aardappelen worden groen als ze blootgesteld worden aan zonlicht. Ook gaat er door deze bewerking veel vuil kapot, wat weer in ons voordeel werkt de rest van het seizoen.

aanfrezen ruggen aanfrezen ruggen 02 opfrezen ruggen aardappelen komen op

MEI


onze schapen

schapen drieling 27042020 schapen naar de dijk schapen op de dijk
een drieling schapen naar de dijk schapen op de dijk

GRASMAAND & opkomst gewassen

gras prachtig op kleur 20042020

De 2e week van mei hebben we de eerste snee gras geoogst. Dit keer hadden we een frontmaaier op proef en konden we ervaren of dit eventueel een goede investering is voor in de toekomst. Het waren prachtige omstandigheden en de opbrengst was redelijk tot goed. We hopen dat er genoeg voedingsstoffen in het gras zitten, zodat we van de winter goed kunnen melken zonder al te veel krachtvoer bij te hoeven voeren.
Toen de 1e snee er af was hebben we het land meteen bemest voor de 2e snee. Dit ging om 20 m3 drijfmest en 200 kg KAS.

gras maaien frontmaaier demo eerste snee maaien gras hakselen
inkuilen 1e snee 02 kwaliteitsinspectie inkuilen 1e snee 01 grasland bemesten na 1e snee

Koeien naar buiten

Nadat de 1e snee geoogst was, hebben we direct de palen en draden (afrastering) langs de zijkant van het weiland geplaatst. Eerst moest het gras nog een weekje groeien voordat de koeien er op konden, zodat er genoeg te vreten voor ze stond.
De koeien voor de eerste keer naar buiten is altijd een spannend moment. De koeien zijn dan erg wild en doen wel eens gevaarlijke dingen (bijvoorbeeld uitglijden of met elkaar vechten). Gelukkig is het allemaal goed gegaan. De koeien zijn ook niet door het draad gegaan.

voorbereiding afzetting plaatsen afzetting plaatsen dames voor het eerst buiten dames naar de wei

Dijk maaien (deel 1)

Op de Noorddijk (dijk vanaf Nieuwe Sluis naar Wieringerwaard) zit geen maaidatum beperking. Hierdoor mogen we zelf weten wanneer we het gaan maaien. Er waren prachtige omstandigheden om het te maaien en de kwaliteit die we wilden hebben was uitermate geschikt voor droge koeien en jongvee. Er kwamen 82 grote vierkanten balen vanaf. Deze zijn in het plastic gewikkeld, zodat ze altijd buiten kunnen staan en wij ze kunnen pakken als we ze nodig hebben. We hopen dit van de zomer nog een keer te kunnen doen, zodat we genoeg hebben voor de droge koeien en het jongvee het hele jaar rond. Omdat we deze dijk daar voor kunnen benutten, kan al het vlakke grasland gebruikt worden voor de melkkoeien.

balen wikkelen op dijk vierkante balen hooi van dijk vierkante balen hooi van dijk 02

Bespuiting aardappelen (deel 1)

De aardappelen komen al mooi egaal de grond uit en de luizendruk is nu (eind mei) al hoog. Het is belangrijk om als pootgoedteler vroeg te beginnen met de bestrijding van luizen en schimmels.
Door het droge weer zijn er nog niet veel schimmels aanwezig. Als je te laat bent met spuiten dan kan je dat oplopen in je selectie. Dit resulteert in veel door virus besmette planten, die er allemaal uitgetrokken moeten worden. We beginnen met de 1e bespuiting als 75% boven de grond komt.

In de spuitcocktail zit het volgende per ha:

  • 300 liter water (voor een mooie verspreiding over het gehele land)
  • 0,2 liter Sumicidin (dit middel zorgt er voor dat de plant niet lekker ruikt voor de luizen)
  • 0,16kg Teppeki (dit middel dood de eventuele luizen die zich op dat moment in het perceel bevinden)
  • 2 kg Video (dit middel zorgt er voor dat er geen Phytophthora schimmels in het perceel kunnen komen, door deze schimmel kunnen de aardappelen ziek en dus waardeloos worden)
  • 0,3 liter Prolong en 5 liter Olie H (deze combinatie zorgt er voor dat de gehele cocktail mooi uitvloeit en daardoor dus een betere werking heeft).