Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Boeren doen wel degelijk aan natuurbeheer.

Wij verzorgen in totaal 20 ha dijkenland (van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en natuurland (van het Landschap Noord-Holland).

natuurland Waardkanaal

bron: Landschap Noord-Holland, Waardkanaal

Het is ongeveer 25 jaar geleden dat wij daar ons vee op mochten laten grazen. In die tijd zag je er ook zeer veel weidevogels, vlinders, enz.

Tien jaar geleden is het omgezet naar natuurland en is het waterpeil verhoogd met als doel de natuur en haar diversiteit te behouden.

Nu leven er voornamelijk ganzen, vossen en roofvogels, die alle weidevogels verjagen. De natuur verarmt nog veel meer dan toen wij het nog mochten beweiden met ons vee.

Zo zie je maar dat er een totaal verkeerd beeld wordt geschetst van ons boeren. Help ons dit verkeerde beeld te keren.

Bea Kater