Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Op 5 januari 2017 zijn de laatste pootaardappelen verwerkt en afgezet. Alleen het ras Pirol moet nog, dat gebeurt in maart.

Op 1 december 2016 hebben we al ruim ¾ van de pootaardappelen gesorteerd en afgeleverd, echt gigantisch. Als we een datum krijgen om ze af te leveren dan staat de vrachtwagen ook echt die dag op het pad. Dit was andere jaren wel anders. Dan duurde het soms een week of zelfs langer voordat ze de aardappelen kwamen halen. We sorteren thuis op maat en dan gaan de aardappelen naar Albert Spaans (buurman in de Waardpolder), waar ze nog een keer over de band gaan, worden opgezakt en verladen.

Anja aan het sorteren

Anja aan het sorteren van de pootaardappelen, ras: Fabula (5 december 2016).