Van harte welkom op onze website.

Zoeken

In 2013 is de ligboxenstal uitgebreid en de oude ligboxenstal gerenoveerd voor 220 stuks, er is gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het is prachtig geworden met volledig opgeknapte oude ligboxenstal, er is meer licht en ook is alles asbest vrij gemaakt.

De koeien liggen op Green Bedding (diepstrooisel ligboxen met bed van gedroogte mest).

Het dak is geheel geïsoleerd, emissie arme vloeren, de oude stal is volledig geïntegreerd in de nieuwe ligboxenstal.

Het jongvee staat tot ongeveer half jaar oud op stro in de geïsoleerde loods met zolder en gaat daarna naar de ligboxenstal.

Het is voor de kalveren een prima klimaat om op te groeien.
maten in de loopstal

We geven rondleidingen voor de burgers en veeteeltstudieclubs, zodat men kan zien dat de koeien in een goede omgeving leven, zowel binnen als buiten.