Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Op 3 maart 2018 heeft onze Tine 27 (vader: Delta Vito) volgens de MPR (melkproductieregistratie) 100.000 kg melk geproduceerd. Hiervoor hebben we weer een fraaie oorkonde mogen ontvangen. 

Tine 27  
Tine 27  

Het is onze 6e 100.000 kg koe. Haar gingen reeds voor:

  • Bleske 331 (Donor) op 10-08-2016
  • Petron 28 (Addison) op 13-12-2013
  • Tine 23  (Southland Drake) op 24-6-2012
  • Petron 25 (Cash) op 6-8-2010
  • Bleske 211 (Ricardo) op 18-10-2006

Er kan haast geen sprake zijn van toeval. Ondanks dat alle koeien een andere vader hebben, lijkt het erop dat melkproductie potentie toch ook via de vrouwelijke lijn wordt doorgegeven. Petron 28 is dochter van Petron 25, Bleske 331 is dochter van Bleske 221 en ook Tine 27 is dochter van Tine 23. Zo moeder, zo dochter.

We zijn trots op onze dames.

Malki dochters Malki dochters

Vijf prachtige vaarsen, allen dochters van Malki. Vier hebben reeds gekalft, de rechter moet over 10 dagen kalven. Enkele van hen gaan 7 maart mogelijk naar de Wintershow te Middenmeer. Er volgen als alles goed gaat nog 24 dochters van Malki.

pinkies lekker eten

De pinkies eten lekker (september 2017).

dochter Shottle 1 dochter Shottle 2 dochter Shottle 3

De laatste dochter van Picston Shottle, die op ons bedrijf is geboren (bron: Stijn, herd manager).

Picston Shotlle (stierkaart) was één van de beste en bekenste fokstieren in de Holsteinfokkerij. Op 17 maart 2015 kwam er een eind aan zijn carriëre.

Picston Shottle 15 jaar Veeteelt.nl einde Picston Shottle Melkvee.nl
 bron: Veeteelt.nl  bron: Melkvee.nl

Op 10 augustus heeft onze Bleske 331 (vader: Elite Mountain Donor) volgens de MPR (melkproductieregistratie) 100.000 kg melk geproduceerd. Hiervoor hebben we een fraaie oorkonde mogen ontvangen.

Bleske 331

Bleske 331. Foto aangeleverd door Stijn, onze "herd manager" (veeverzorger).

Dat is onze 5e 100.000 kg koe in rij. Haar gingen reeds voor:

  • Petron 28 (Addison) op 13-12-2013
  • Tine 23  (Southland Drake) 24-6-2012
  • Petron 25 (Cash)  6-8-2010
  • Bleske 211 (Ricardo) 18-10-2006

Heel bijzonder dat Bleske 211 en Bleske 331 moeder en dochter zijn. Dat geldt trouwens ook voor Petron 25 en Petron 28.

Al jaren wordt de monstername uitgevoerd door Dirk van der Gracht uit Lutjewinkel. Hij is monsternemer van de CRV (Coöperatieve Rundvee Verbeteringsorganisatie).