Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Op 17 februari 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken de Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt.

Helaas, ook wij ontkomen niet aan deze regeling. Onze referentie is 150 GVE (peildatum 2 juli 2015). Gelukkig hadden we op dat moment veel jongvee. We zijn grondgebonden. Aangezien we veel grond in gebruik hebben, mede ook voor de akkerbouw, is het veel ingewikkeld rekenwerk. Het blijft lastig.

Informatie over de Regeling fosfaatreductieplan 2017 vindt u o.a. op de websites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (R.V.O.), Melkveebedrijf.nl en ZuivelNL.

We hebben inmiddels 10 koeien en 6 pinken verkocht. Wel met gemengde gevoelens, daar hebben we ze toch niet voor opgefokt. In de loop van het jaar moeten er nog een stuk of 10 weg.