Van harte welkom op onze website.

Zoeken

De snijmais (bijna 9,5 ha) is op 16 mei 2017 gezaaid door loonbedrijf J.M. De Jongh uit Hippolytushoef.

mais zaaien 16052017

bron: Facebook pagina loonbedrijf J.M. De Jongh

Op 11 mei staat het zaaigoed voor de snijmais staat al klaar. Dit jaar het verbeterde, vroegrijpende snijmaisras LG31.218 van Limagrain.

mais zaad 2017 mais zaad etiket 2017
LG31218 snijmais LG31218

LG31-maïs promotievideo

Het zaad is behandeld met MESUROL FS® een effectief middel tegen fritvlieg en het aangewezen middel voor vogelafweer.

Fritvlieg
Vooral de larve van de eerste generatie fritvliegen kan veel schade veroorzaken aan de jonge maïsplanten (1 tot 4 bladstadium). De larven dringen de plant binnen en tasten het groeipunt aan. Hierdoor ontstaan misvormingen of vindt plantuitval plaats. Schade door fritvlieg geeft daarnaast in een later stadium vaak aanleiding tot builenbrand, waardoor opbrengstderving optreedt en de smakelijkheid van het gewas afneemt.

fritvlieg mais fritvlieg aantasting mais
 Fritvlieg  Aantasting door fritvlieg

Vogelschade
Vogelvraat in maïs wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachtigen, fazanten en duiven. De schade treedt op vanaf zaaien tot het 2‐bladstadium van de maïs. De vogels pikken de zaden uit de grond, trekken de kiemplantjes uit de grond en eten aan het zaad of eten aan de groene delen van de plant.