Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Wijziging(en)

 MDV stal voor Maatschap Kater te Wieringerwaard

In 2013 is de bestaande ligboxenstal uit 1989 uitgebreid en compleet gerenoveerd, zodat deze nu geheel aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet. In de stal is voorzien van een emissie arme vloer en diepstrooisel ligboxen. Deze ligboxen worden ingestrooid met gedroogde mest. De mestkelder is gecompartimenteerd in mest en dunne fractie. Er is sprake van een automatisch gemixte kelder. Er wordt gebruik gemaakt van een Xscrew mestscheider om de dunne fractie te scheiden. De gedroogde mest wordt o.a. gebruik als strooisel in de ligboxen. Het melkvee van de familie Kater ligt nu schoon en comfortabel!

Door middel van de transparante gevelbeplating, de lichtnok en Lumitherm ventilatiesysteem in de zijgevels, voldoet de stal aan de ventilatie- en lichteisen, die zijn vastgelegd in de Maatlat Duurzame Veehouderij. De bouw is gerealiseerd door aannemingsbedrijf de Jong UrsemHet ontwerp van deze ligboxenstal is mede door adviesburo Van der Zee tot stand gekomen. Zij deden ook de begeleiding van de bouw.

logo de Jong Ursemlogo Van der Zee

 

artikel Rodi 27102013

nieuwe stal 20042013 nieuwe stal a 20042013
Koeien in nieuwe ligboxenstal (20 april 2013).

zijaanzicht loopstal

Zijaanzicht van de nieuwe ligboxenstal (2016).